Torsdag: Sista tekniklektionen innan presentationer

Fredag: Nationella i Matte.

Måndag: Svenskan ska vara klar, skriva ut gymnasieansökan, lämna in lapp för Operation dagsverke

Tisdag: Nationella i So, aktivitet med 1c

Onsdag:

Torsdag: Nationella i So