Klass 9B och 9C kommer hålla sina tal i Aulan med början den 16/5.

Mer information kommer.

Vänligen

Mia