tisdag 19/4 är det dags för spexfoto!

Troligen i aulan.

Välj bakgrund:

http://skolkatalog.nu/?page_id=34