På onsdag är det schemabrytande dag med nationellt prov i kemi, laborationsdelen. Det är en enkel laboration som eleverna är väl tränade inför. Vi har jobbat med delprov B np kemi 2013, samt tittat i bedömningsanvisningarna s 19-21. Man bör inte träna mer en det.

Ta gärna med en klocka till provet.

http://www.edusci.umu.se/np/nap/tidigare-givna-prov/

MVH Calle Ersmark