Båda klasserna är färdiga för Vals träning 14:35 i Aulan.

/Linus, Lars