Realia FR nouvelles

Titta på nyheter från 2/4 , välj en nyhet att sammanfatta och berätta i klassen på måndag

Les nouvelles 2/4